ធម្មជាតិញញឹម

Creek flowing through temperate rainforest, Fjord-land National Park, New Zealand

Creek flowing through temperate rainforest, Fjord-land National Park, New Zealand

ព្រៃព្រឹកឆើតឆាយ ធម្មជាតិទាំងឡាយ ស្រស់ស្រាយប្រព្រឹម។ ទឹកហូរពីអាយ នាំស្នាមញញឹម នាំក្ដីសង្ឃឹម  កាត់តាមផ្ទាំងថ្ម។  ឈានជើងទៅមុខ ផ្ញើរទុកអំណរ ទុកនិងផ្ទាំងថ្ម ខ្ញុំនឹកអាល័យ។

Arch Angel Falls on the Left Fork of North Creek in Zion National Park, Utah

Arch Angel Falls on the Left Fork of North Creek in Zion National Park, Utah

Advertisements

9 Comments

 1. pkay_sour said,

  June 28, 2011 at 9:37 pm

  nice pictures really wanna go there if i can, but it’s just a dream 🙂

 2. pkay_sour said,

  July 1, 2011 at 12:27 am

  but this dream is too far na oun mlanh 😮

 3. ecambodia said,

  July 13, 2011 at 1:00 am

  We can reach our destination if we wish

 4. Lovepeehs05 said,

  July 17, 2011 at 2:16 pm

  That’s so beautiful and same as place I used to live. (fist picture). the low plants with long leaves that for anlok tekgroeng, very delicious. ធ្វើអន្លក់ទឹកគ្រឿង ឆ្ងាញ់ណាស់ !

 5. Lovepeehs05 said,

  July 18, 2011 at 2:14 am

  ស្រណោះស្រុកខ្ញុំដល់ហើយ ទឹកបន្តរហូរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់! សូម្បីរុក្ខជាតិ ព្រៃព្រឹក្សា ដើមឈើតូចធំ ក៏មិនបន្លឺវាចា ស្ងាត់ជ្រងុំ! សូម្បីសត្វបក្សាបក្សី ក៏គ្មានស្រដីដល់តិចឡើយ! ហេតុអ្វី ចម្លែកម្លេះហ្ន?

 6. Sunisa EA said,

  July 18, 2011 at 6:30 am

  លោកពូ! ធម្មជាតិទាំងនោះប្រហែលជាកំពុងសញ្ចឹងរង់ចាំផ្លូវលោកពូទេដឹង បានជាមិនបន្លឺវាចា ស្ងាត់ជ្រងុំដូច្នេះ! លោកពូធ្លាប់ត្រឡប់មកសួរសុខទុក្ខពួកគេអត់ចាប់ពីចាក់ចេញពីមាតុភាមិដ៏ស្រណោះរបស់យើង?

 7. Lovepeehs05 said,

  July 18, 2011 at 12:51 pm

  អូហូ! ដូចជាឮសូរសម្លេងអ្វី ល្វើយ…ៗ លាយឡំនីទៅដោយទឹកហូររ៉ិក…ៗ គួរឱ្យចង់ស្តាប់ចង់ឮជាពន់ពេក! …សម្រាលជើង បោះជំហានសើ…ៗ លើផ្ទៃថ្មដា ដ៏ត្រជាក់ស្រឺត ហាក់បីដូចជាទឹកអម្រឹត ក្រោមម្លប់ព្រៃព្រឹក្សា ដ៏ត្រឈៃ លាយឡំនីទៅដោយ សម្លេងសត្វបក្សាបក្សី ហាក់បីដូចជាកំពុង ប្រគុំដូតន្រ្តី រងចាំទទួលវល្លភ(មិត្ត) ដែលបែកយូរហើយ…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: